450 jaar GCL

Wat is GCL?

De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken ge´nspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezu´etenorde. Ook in Vlaanderen komen GCL'ers in kleine groepen samen. GCL'ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL-leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Over het GCL embleem  

GCL kot Leuven

Zoek je een kot in Leuven 2015-2016 dat je wat meer te bieden heeft?

Flyer.

Vacatures IgnAn

Medewerker onthaal en administratie Oude Abdij

Vacature.

Hulp-kok jezu´etenhuis Heverlee

Vacature.

GCL dag zondag 28 semtember 2014

Dank u voor jullie talrijke aanwezigheid op deze dag. Hierbij een mooi filmpje gemaakt door Ignis.

Nieuwsbrief

De december editie van de nieuwsbrief is verstuurd. Hij is via deze site te downloaden.

Actualiteit

EÚn GCL familie: 1-13 augustus 2015

Zomerkamp in Polen met een week zomerkamp en een 4-daagse trip door Polen. Meer.

Interesse in een GCL groep?

Van zodra er voldoende mensen zijn, starten we een onthaalgroep die je de kans geven te proeven van GCL. Wil je meer informatie? Zie nieuwsbrief juni 2013 of contacteer ons dan via info@gclvlaanderen.be.
GCL dag

Toespraak pater Generaal op GCL wereldcongres

Hierbij de vertaalde toespraak op het congres met als thema 'Van onze wortels naar de grenzen'. Meer.

Wereldcongres GCL 2013

Hierbij het document ter afsluiting van het congres meer info.

Interview met Ivo Raskin, voorzitter GCL

Hierbij een interview dat verscheen in Tertio. meer info.

Korte voorstelling GCL

Bijgevoegde slides geven een impressie van GCL Vlaanderen. Download.

Levensgebed

Een herwerkte versie van een  bijzonder toegankelijk en Ignatiaanse manier van bidden vind je onder GCL documenten. Download.