450 jaar GCL

Wat is GCL?

De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken ge´nspireerd door de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezu´etenorde. Ook in Vlaanderen komen GCL'ers in kleine groepen samen. GCL'ers helpen elkaar te groeien in een persoonlijke relatie met God. Het verhaal van Jezus vormt de leidraad bij de zoektocht naar wat echt waarde heeft. Vanuit dat verhaal proberen GCL-leden te onderscheiden wat perspectief heeft in het leven en wat niet. Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met mensen in nood staan centraal. Waartoe deze zoektocht leidt, kan voor ieder heel verschillend zijn.

Over het GCL embleem  

Nieuwsbrief

De oktober editie van de nieuwsbrief is verstuurd. Hij is via deze site te downloaden.

GCL dag zondag 28 semtember 2014

Dank u voor jullie talrijke aanwezigheid op deze dag.

Actualiteit

Toespraak pater Generaal op GCL wereldcongres

Hierbij de vertaalde toespraak op het congres met als thema 'Van onze wortels naar de grenzen'. Meer.

Interesse in een GCL groep?

We starten onthaalgroepen die je de kans geven te proeven van GCL. Wil je meer informatie? Zie nieuwsbrief juni 2013 of contacteer ons dan via info@gclvlaanderen.be.

Wereldcongres GCL 2013

Hierbij het document ter afsluiting van het congres meer info.

Jezu´eten Grappen

Onlangs verscheen een boekje van Nikolaas Sintobin SJ. Het is tegelijk grappig en ernstig. Het vertelt in een heldere en prettige taal hoe jezu´eten leven, bidden en werken. Het is een prima inleiding op de spiritualiteit van de jezu´eten. Meer...

450 jaar GCL

Interview met Ivo Raskin, voorzitter GCL

Hierbij een interview dat verscheen in Tertio. meer info.

GCL dag

Op 25 maart 2012 hielden we onze GCL dag in Drongen. We mochten jullie talrijk begroeten en hebben er onder een stralende zon een mooie dag van gemaakt. Speciale dank aan Jacques Haers SJ voor zijn boeiende inleiding! Een impressie.

GCL dag

Korte voorstelling GCL

Bijgevoegde slides geven een impressie van GCL Vlaanderen. Download.

Levensgebed

Een herwerkte versie van een  bijzonder toegankelijk en Ignatiaanse manier van bidden vind je onder GCL documenten. Download.

 

www.gewijderuimte.org staat online.

Op deze website van de jezu´eten wordt elke dag een ignatiaanse meditatie aangeboden. Vertrekpunt is steeds de evangelielezing van de dag. De website geeft concrete suggesties voor het gebed en begeleidt de bezoeker doorheen de verschillende etappes van de stille meditatie. De surfer zelf bepaalt wanneer hij bidt, aan welk ritme, hoe lang ů

Pater Generaal bezoekt IgNan en GCL in Heverlee - 26 september 2010

We hadden een bijzonder boeiende bijeenkomst en lunch met wereldleider van de SJ. Een impressie onder GCL documenten.